Sigma Industry Solutions

Vi är ett ingenjörsföretag med ett starkt fokus på hållbara, avancerade och utmanande projekt inom automations- och digitaliseringsområdena. Våra kunder återfinns inom alla branscher där automation och digitalisering är en väsentlig och betydelsefull del av deras verksamhet. Våra tjänsteområden utgörs huvudsakligen av projektåtaganden, förstärkningsresurser i kunders projektverksamhet, service- och supporttjänster (24/7) samt specialisttjänster.

Vi skapar värden genom stark kompetens och långsiktiga samarbeten. Med oss som partner får ni ett smart, agilt och hållbart företag som arbetar genom delaktighet, påverkan, utveckling och snabba beslutsvägar. Vi är övertygade om att detta arbetssätt, tillsammans med vår djupa teknik- och projektkompetens, är klart roligast och samtidigt genererar de bästa resultaten. Genom att ta en aktiv hållning och en vilja att växa i rätt hastighet, i rätt kontext, med rätt människor som har ett stort tekniskt intresse och en gedigen nyfikenhet, är ni genom oss garanterade en aktiv partner såväl idag som i framtiden. 

Sigma Industry Solutions är det "lilla bolaget" som ingår i en större familj med 5000 kollegor och starka familjeband. Vi är ett bolag inom Sigmakoncernen och en del av Sigma Industry South Group. Sigmakoncernen består av ett flertal ledande konsultföretag vars gemensamma målsättning är att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det målet kombinerar vi alla vårt tekniska kunnande, vår spetskompetens och vår passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar.