Automation - Industri

Välkommen till hjärtat inom industriautomation hos Sigmakoncernen – där teknik inte bara är vårt jobb, det är vår passion! Omringade av världen kring Industri 4.0, Internet of Things, och spetskompetens inom programmering av PLC, HMI och Scada, har vi skapat en verksamhet som står i framkant.
Vårt mål? Att vara din ultimata partner i automatiseringsäventyret.
Oavsett om det handlar om specifika projektsegment eller totalansvar för ett helt projekt, har vi den bredd och djup som krävs för att lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är inte bara leverantörer; vi är innovatörer och problemlösare. Låt oss tillsammans automatisera framtiden – smartare, snabbare och mer hållbart än någonsin. Vi har kapaciteten att förverkliga dina visioner. Let's automate the world!
Vi erbjuder följande leveransformer:
  • Helhetsåtagande
  • Service och Suppport
  • Specialisttjänster
  • Kompetensförsörjning

PLC, HMI och SCADA

Programmering och komponentval

PLC, HMI och SCADA är centrala komponenter i modern industriautomation. Med vår expertis inom programmering och driftsättning av dessa system kan vi effektivisera er tillverkning, oavsett om det gäller specialmaskiner, processanläggningar eller andra specifika utmaningar. Vi är experter på att anpassa lösningar som kompletterar era befintliga programstrukturer eller skapa nya från grunden.

Vi erbjuder inte bara tekniskt kunnande, utan också strategisk rådgivning för att säkerställa att era system är optimerade för maximal effektivitet och driftsäkerhet. Genom noggrann planering och implementering hjälper vi er att utveckla robusta styrsystem, operatörspaneler och övervakningssystem som driver era processer framåt och stärker er konkurrenskraft på marknaden.

Industrial IoT

Uppkoppling för framtiden

Internet of Things (IoT) förändrar spelplanen inom industrin genom att markant öka konkurrenskraften. Vi står redo att hjälpa er att analysera och implementera IoT-system som kan transformera ert företag. Genom att utnyttja IoT-teknik kan vi hjälpa er att skapa nytt värde genom att optimera processer, förbättra resurseffektiviteten och öka produktiviteten.

Vårt mål är att arbeta sida vid sida med er för att utveckla skräddarsydda lösningar som inte bara möter nuvarande behov utan också säkrar er framtida konkurrensförmåga i en alltmer uppkopplad värld.

Industri 4.0

Den konkurrenskraftiga tillverkningen

Industri 4.0 symboliserar en revolution inom tillverkningsindustrin, där automation inte längre är ett alternativ utan ett nödvändigt verktyg för att bibehålla och stärka konkurrenskraften. Med vårt expertteam vid er sida är vi redo att leda och utveckla era system för att uppnå en mer effektiv, kostnadseffektiv och fullt automatiserad tillverkningsprocess.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som integrerar de senaste teknologierna inom automation och digitalisering, optimerar era produktionslinjer och skapar smarta fabriker som inte bara är produktiva utan också hållbara. Låt oss tillsammans navigera i övergången till Industri 4.0 och transformera ert tillverkningssätt.

Processövervakning

Mätdata och analys i flera nivåer

Ett hel- eller delautomatiserat tillverkningsförfarande kräver i dagens moderna industri mångdubbla krav på övervakning. Processövervakning är en avgörande faktor i den moderna industriella tillverkningen, där både hel- och delautomatiserade förfaranden ställer höga krav på precision och pålitlighet. Med vår expertis inom mätdata och analys på flera nivåer kan vi effektivt hantera och förbättra era övervakningsprocesser.

Vi erbjuder avancerade lösningar för att samla in, analysera och tolka data från era tillverkningsprocesser, vilket möjliggör realtidsövervakning och proaktiv problemlösning. Vårt mål är att hjälpa er att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir kostsamma avbrott, vilket optimerar både produktivitet och produktkvalitet.

Drift- och Servoexpertis

Maximera Effektiviteten

Drift- och Servoexpertis är kritiska områden inom industriell automation där vår erfarenhet och kunskap kommer till sin rätt. Vårt team av erfarna automationsingenjörer besitter en djupgående förståelse för olika servo- och driftsystem och är välutrustade för att hantera allt från rådgivning och optimering till uppgradering och nyinstallation av er utrustning.

Vi erbjuder en helhetslösning som omfattar allt från initial konsultation, där vi bedömer era nuvarande system och identifierar möjliga förbättringsområden, till planering och genomförande av både uppgraderingar av äldre system och installationer av helt nya lösningar.

Vårt mål är att säkerställa att era system är moderna, effektiva och anpassade till era specifika produktionskrav.

Projektledning

På alla nivåer inom automationsprojekt

Projektledning är en kritisk komponent i framgången för alla automationsprojekt, oavsett storlek och omfattning. Vårt team är specialiserat på att leda och hantera automationsprojekt från de tidiga stadierna av förstudier till den slutliga leveransen och installationen. Vi är utrustade för att hantera projekt inom befintliga organisationer och processer, samt för att genomföra dem som fristående in-house projekt, antingen i mindre paket eller som större helhetslösningar.

Vi erbjuder skräddarsydda projektledningstjänster som är anpassade till just era behov. Vårt mål är att säkerställa att varje fas i projektet utförs med precision och enligt högsta standarder, med tydlig kommunikation och samordning mellan alla involverade parter. Vårt team av erfarna projektledare använder beprövade metoder och verktyg för att effektivt hantera resurser, tidsplaner och budgetar.

Robotprogrammering

Autonoma system och robotar möts

Robotprogrammering är en väsentlig del av framstegen mot mer autonoma system och robotar. Våra erfarna programmerare är experter på att överföra manuella processer till automatiserade lösningar, vilket optimerar effektivitet och produktivitet. Oavsett om ni startar med en befintlig robot eller bara har en idé som behöver utvecklas till en fullständigt fungerande robotcell, står vi redo att bistå er genom varje steg av processen.

Vi erbjuder omfattande stöd från konceptualisering och design till programmering och implementering av robotlösningar. Vår expertis omfattar en rad industrirobotar och automatiseringssystem, vilket ger oss flexibiliteten att skräddarsy lösningar som exakt uppfyller era behov. Vi hjälper er att navigera i de tekniska komplexiteterna och garanterar en smidig övergång från manuella till automatiserade processer.