Detta är vår hemmabana. Här är vi riktigt starka och det är kring automationsvärlden vi byggt upp vår verksamhet. För oss är automation allt från Industri 4.0, Internet of Things till programmering av PLC, HMI och Scada. Vi har den kompletta bredden.
Vårt mål och vårt tillhörande tjänsteutbud är noga utvecklat för att vara er ultimata partner i den samlade automatiseringsprocessen. Detta oavsett om vi jobbar med utbrutna delar av ett projekt, eller i de fall vi tar ett helhetsåtagande över det totala projektet. Vi har kapaciteten.
Vi erbjuder följande leveransformer:
  • Helhetsåtagande
  • Service och Suppport
  • Specialisttjänster
  • Kompetensförsörjning

PLC, HMI och SCADA

Programmering och komponentval

Vi hjälper er med programmering och driftsättning av styrsystem, operatörspaneler eller övervakningssystem. Oavsett om det är specialmaskiner, processanläggningar eller andra utmaningar har vi kunskapen åt er. Vi kompletterar era befintliga team och programstrukturer eller bygger från scratch.

Industrial IoT

Uppkoppling och connectivitet för framtiden

Internet of Things ökar otvetydigt konkurrenskraften för industrin. Våra experter hjälper er att analysera och implementera system för att skapa nya värde tillsammans i företagen.

Industri 4.0

Den konkurrenskraftiga tillverkningen

Den moderna industrin behöver automation i en allt större utsträckning för att bibehålla konkurrenskraften. Vi kan guida och utveckla era system för en sund, ekonomisk och automatiserad tillverkning.

Processövervakning

Mätdata och analys i flera nivåer

Ett hel- eller delautomatiserat tillverkningsförfarande kräver i dagens moderna industri mångdubbla krav på övervakning. Låt oss hjälpa er att modifiera och lösa problemen som kan uppstå.

Drift- och Servoexpertis

Våra erfarna automationsingenjörer har lång erfarenhet av olika servo- och driftlösningar och kan hjälpa till med allt från rådgivning till utbyte av äldre utrustning till nyinstallation.

Projektledning

På alla nivåer och i alla storlekar inom automationsprojekt

Automationsprojekt kan bedrivas i befintlig organisation och process, alternativt så kan den läggas ut som paket i mindre eller större in-house projekt. Ansvar och uppdrag kan vara allt från förstudie till en komplett leverans och installation.

Robotprogrammering

Autonoma system och robotar möts

Våra erfarna programmerare bistår och lotsar era automatiserings- och effektiviseringsprojekt att ta sig ifrån den manuella processen. Utgångspunkten kan vara en befintlig robot, eller så hjälper vi er att ta er idé till en färdig robotcell.