Optimerad driftsäkerhet och minimalt stillestånd med skräddarsydda serviceavtal
På Sigma Industry Solutions är vår prioritet att säkerställa att er verksamhet löper på smidigt, utan onödiga produktionsavbrott. Med våra skräddarsydda serviceavtal erbjuder vi omfattande tjänster inom felsökning, underhåll och reparationer, utformade för att hålla era system i toppskick.
Vår breda kompetens och långa erfarenhet av leveransprojekt och konsultinsatser inom en mängd olika branscher har gett oss en djupgående förståelse för de unika utmaningarna varje industri står inför. Vår kunniga supportorganisation är redo att erbjuda er snabb och kvalificerad service och support, anpassad både för specifika applikationer och hela system.
En av våra största styrkor är att vi har vår egen supportavdelning. Det innebär att det är våra egna erfarna tekniker, som redan är bekanta med er anläggning, som oftast står för servicen. Detta garanterar inte bara en snabb och effektiv hantering av era ärenden utan även en kostnadseffektivitet som är svår att matcha. 

Supportnivå 1

Support under kontorstid

Denna supportnivå ger oftast en tillräcklig omfattning på support till de flesta verksamheter. Support sker via telefon, e-post och fjärråtkomst (VPN). Möjlighet till på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Supportnivå 2

Support under och efter kontorstid

Denna supportnivå motsvarar nivå 1 men ger därutöver en utökad vardagssupport efter kontorstid. Support sker via telefon, e-post och fjärråtkomst (VPN). Möjlighet till på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Supportnivå 3

Support 24/7

Denna supportnivå ger den högsta nivån av trygghet. En omfattande dygnet runt- support som säkerställer driften dygnet runt. Inkluderar även på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Skräddarsydd support

Kundspecifik supportlösning

En vanligare lösning än man kan tro. I detta fall utgår vi ifrån era specifika önskemål och bygger tillsammans upp en fungerande supportlösning som kan variera efter behov och eventuell säsong samt genomgång av status och eventuella kommande behov av uppgraderingar.

Supportalternativ

På plats eller distanslösning

Samtliga supportnivåer ger tillgång till ett jourtelefonnummer som aktiveras utifrån vald supportnivå. Support ges i första hand per telefon samt fjärruppkoppling till er anläggning. I det fall det anses mest effektivt, eller nödvändigt av andra orsaker, gör vi besök på plats. 

Vad kostar det?

Allt beror på behov & förutsättningar

Vårt mål är att erbjuda den service och support ni önskar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi beräknar av denna anledning kostnaden, även inom de olika supportnivåerna, utefter era krav på svars- och inställelsetider. Detta innebär att ni aldrig tvingas betala för en högre servicenivå än ni är i behov av.