Vi säkerställer att er verksamhet flyter på, undviker stillestånd och minimerar produktionsavbrott. Via serviceavtal erbjuder vi er en skräddarsydd service- och supportverksamhet inom bland annat felsökning och avhjälpande underhåll och reparationer. Med vår breda kompetens och erfarenhet av leveransprojekt och konsultinsatser inom nästan alla branscher, har vi en rutinerad supportorganisation som bistår er med kvalificerad service och support för såväl applikation som system.
Till skillnad från många andra leverantörer så har vi en egen supportavdelning, vilket innebär att det är vår egen personal som utför jobbet - alltså de som känner er anläggning och har en snabb och kostnadseffektiv uppstart.

Supportnivå 1

Support under kontorstid

Denna supportnivå ger oftast en tillräcklig omfattning på support till de flesta verksamheter. Support sker via telefon, e-post och fjärråtkomst (VPN). Möjlighet till på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Supportnivå 2

Support under och efter kontorstid

Denna supportnivå motsvarar nivå 1 men ger därutöver en utökad vardagssupport efter kontorstid. Support sker via telefon, e-post och fjärråtkomst (VPN). Möjlighet till på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Supportnivå 3

Support 24/7

Denna supportnivå ger den högsta nivån av trygghet. En omfattande dygnet runt- support som säkerställer driften dygnet runt. Inkluderar även på-plats-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden.

Skräddarsydd support

Kundspecifik supportlösning

En vanligare lösning än man kan tro. I detta fall utgår vi ifrån era specifika önskemål och bygger tillsammans upp en fungerande supportlösning som kan variera efter behov och eventuell säsong samt genomgång av status och eventuella kommande behov av uppgraderingar.

Supportalternativ

På plats eller distanslösning

Samtliga supportnivåer ger tillgång till ett jourtelefonnummer som aktiveras utifrån vald supportnivå. Support ges i första hand per telefon samt fjärruppkoppling till er anläggning. I det fall det anses mest effektivt, eller nödvändigt av andra orsaker, gör vi besök på plats. 

Vad kostar det?

Allt beror på behov & förutsättningar

Vårt mål är att erbjuda den service och support ni önskar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi beräknar av denna anledning kostnaden, även inom de olika supportnivåerna, utefter era krav på svars- och inställelsetider. Detta innebär att ni aldrig tvingas betala för en högre servicenivå än ni är i behov av.