Här får vi skryta lite, vi innehar en synnerligen stark kompetens inom process- och energiautomation och samtliga tillämpningar med ABB 800xA samt vertikal integration IT/OT från fältutrustning upp mot affärssystem och molnlösningar.
Vi är även väldigt kunniga inom servermiljö, automatisk generering och verifiering av applikationskod, framtagning av typkretsbibliotek och på kommunikationslösningar mot bland annat ställverk, safety och black boxes.
Vi erbjuder följande leveransformer:
 • Helhetsåtagande
 • Service och Support
 • Specialisttjänster
 • Kompetensförsörjning

Branscher och teknikområden

Inom Energi jobbar vi med bland annat Fjärrvärme, Avfallskraftvärmeverk, och Värmeverk.

Process för oss är framför allt, Kemi, Petrokemi, Livsmedel men även Vatten och Avlopp liksom matavfallshantering

Även inom infrastruktur har vi en bred och djup kompetens. Speciellt gäller det Vägtunnel, Kraft, Fastighet, Driftcentral, Broadcasting, Flygplats, textilsortering och andra system för cirkulär ekonomi

Service och support

 • Service- och supportavtal, dagtid -> 24/7
 • Integrations/Migreringsstrategi för kundsystem
 • Livscykelhantering
 • Backuplösningar
 • Säker fjärruppkoppling
 • Lab/utvecklingsmiljö för säker utveckling och minimal störning på körande system
 • Datasäkerhet IT/OT

Branschkompetens Energi / Process / Livsmedel / VA / CE

Med lång erfarenhet av och kompetens inom en rad branscher och inom alla typer av ABB-system kan vi bidra med en rad kvalificerade tjänster inom en rad områden.

 • Processkunskaper Kraftverk, Förbränning, Ångcykel, Rökgasrening, BoP, Fjärrvärmenät, Miljörapportering
 • Processkunskaper Livsmedel, routing, batch, CIP, tankfarm
 • Processkunskaper Avloppsverk, Vattenverk, Pumpstation
 • Kunskaper system för cirkulär ekonomi ( matavfallshantering, textilåtervinning, biogas, mm.)

Projektaffärer

Vi tar fram systemlösningar, antingen baserat på egen utredning eller baserat på Er förfrågan. Vi tar fram offert på leverans av efterfrågad systemlösning.

Vi genomför projektet, antingen med fullt funktionsansvar eller i olika former av samarbeten med Er eller andra leverantörer. Vi hanterar ingående delleveranser och tillhörande delleverantörer.

Avtalsform: Vi levererar efter ert behov och era önskemål

Fastpris / Samverkan / Utveckling /NLM, ABA, ABT, ABK, Partnering

Anläggningar: Green field, brown field

Vi levererar gärna nya anläggningar men oftast är våra leveranser för brown field

Omfattning: Ny anläggning, Uppgradering, Utökning, Modifiering, Optimering

Typiska leveransdelar är:

 • Styrsystem, I/O-system, säkerhetssystem
 • Serversystem, operatörsplatser, hosts, virtuella maskiner, nätverk, fysiskt/virtuellt, backup, virusskydd
 • Automatikskåp: styrsystemskåp, remote I/O-skåp, panelskåp, lokalmanöverlådor
 • Ställverk: mellanspänning, lågspänning, frekvensomformare
 • Instrumentering, ventiler, ställdon el/pneumatiska
 • Installation

Paketerade lösningar

Med syftet att höja kvaliteten i leveransen med bibehållen eller lägre kostnad har vi tagit fram ett antal paketerade lösningar som vi kan använda i leveranser till våra kunder. Lösningarna bygger på vår uppsättning verktyg, vår metodik och tillgängliga gränssnitt för ABB 800xA. Med verktygen och vår metodik kan hög grad av automatik uppnås, även vid verifiering av applikationen, både kod och HMI

Autogenerering autoverifiering

Analys befintliga underlag. Utifrån analys av underlag anpassning av verktyg för både generering och verifiering. Iterativ generering, kontroll mot ursprungsdata/önskat resultat och modifiering av verktyg så att 100% resultat uppnås.

Typkretsmodell sigmalib

sigmalib utgör en stabil grund för framtagning av anläggningsspecifika typkretsar och utgörs av både typkretsar och programming guidelines.

Utifrån best practice för ABB 800xA Diagram Editor eller CMD-editor, aspektsystemet och hur programkod kompileras samt exekveras har vi skapat typkretsar men även ett regelverk för programuppdelning, variabel- och parameter-hantering, koppling till grafik som ger optimal prestanda och kapacitetsutnyttjande

Migrering SCADA till ABB 800xA

Vi strävar alltid efter att så långt möjligt bibehålla värdet i befintlig anläggning genom export av all data och automatisk generering av ny applikation

För SCADA avses: Databaser Kommunikation signaler/objekt, larm, historik, processbilder

För PLC avses: bibliotek, program, datatyper, variabler mm

För panel avses: variabler, mm

Avancerad Automation ABB

Med lång erfarenhet av och kompetens inom alla typer av ABB-system och inom en rad branscher kan vi bidra med en rad kvalificerade tjänster och lösningar.

 
 • ABB 800xA: 800M Connect, Advant Connect, PLC Connect
 • Advant AC400, AC110, Pluto, AC500 mfl.
 • ABB 800M High Integrity
 • ABB IEC-6 1850
 • ABB Batch
 • ABB Probase, ABB Liquid Routing
 • ABB Data Security
 • ABB SPH/PGIM/IM/ History migrering, uppgradering, utökning
 • ABB ACS800 mfl.
 • APC, PulpandPaperlib, PCdevicelib, Utilitylib,
 • ABB Ability MoM/ ABB Symphony+ PGIM, IM, miljörapporter
 • Servermiljö, Virtualisering, VEEM, Fältbuss, FIM
 • Operatörsmiljö: Ergonomi, Effektivitet och Likformighet, för olika plattformar
 • Datasäkerhet IT/OT
 • Kommunikationslösningar seriell/nätverk OPC, dedicerade drivers
 • IOT Gateway/edge-lösningar för insamling av processnära data och överföring till molnlösningar via ex. MQTT.
 • MES/LIMS/Underhållssystem
 • Integrations/Migreringsstrategier
 • System health Check
 • 800xA underhåll: service pack/update/upgrade/migrate