Chef Produktionsuppföljning & Beredning

Uppdragsbeskrivning

Backer AB söker nu en chef för produktionsuppföljning och beredning. Du har det övergripande ansvaret för produktionsuppföljning och beredning av nya produkter i en operativ chefsroll med personalansvar för två medarbetare. Du leder och fördelar avdelningens arbete i vardagen. En betydande del av arbetet utgörs av att tidsstudera tillverkningsprocessen och bereda tidsunderlag.

Utöver detta ansvarar avdelningen för arbetsuppgifter så som:

  • Dagliga uppföljningar med produktionens avdelningschefer för genomgång av eventuella avvikelser
  • Analysera produktionsresultat och föreslå förbättringsåtgärder
  • Analysera kalkylavvikelser och föreslå åtgärdsaktiviteter
  • Bereda nya produkter samt skapa processlistor, instruktioner och rutiner
  • Ständiga förbättringar och förslag på metoder och verktyg för rationaliseringar
  • Ingå i projektgrupper för nya produkter och investeringskalkyler

Du rapporterar till produktionschef och är en del av Backers produktionsledning tillsammans med 10 kollegor i samma chefsled som ansvarar för produktionsavdelningar, process & metod, logistik m fl.

Backer är i förändring och tillväxt vilket ställer höga krav på produktionsorganisationen. Tillsammans med din avdelning, chefer och kollegor skapar ni tillsammans de bästa förutsättningarna av de utmaningar och möjligheter som uppstår.

Grundläggande kvalifikationer

Vi söker dig med god teknisk kompetens från tillverkande industri som känner dig trygg i de beskrivna arbetsuppgifterna och där du arbetat enligt lean/ständiga förbättringar. Kanske har du idag en ledande roll inom produktion/teknik eller är du en erfaren produktionstekniker/tekniker med rätt ledaregenskaper som vill utvecklas vidare i din yrkesroll. Har du erfarenhet från avancerad tillverkning med högt ställda krav på arbetssätt så som från automotive- eller medicintillverkning är det meriterande. Även teknisk utbildningsbakgrund kan vara meriterande. Då Backer under året har bytt ERP-system och arbetar med integrationen av detta fullt ut kräver rollen att du har en god systemvana.

Meriterande färdigheter, egenskaper och erfarenheter

Som person är du självständig och initiativtagande vilket skapar framdrift både för ditt eget och teamets arbete. Då du verkar i en roll med mycket kontakt med produktionsverksamheten är din kommunikativa förmåga mycket god, du är lyhörd och anpassningsbar samtidigt som du tydligt framför ditt budskap. Du är självklart uthållig och stresstålig och du gillar att se målet borta i horisonten, staka ut riktningen och kavla upp armarna för att nå dit. Vi söker en lagarbetare som inom uppdraget vill leda sin del av laget, inte är främmande för att jobba praktiskt då det behövs, samt har ett gott ordningssinne och administrativ förmåga för projektdokumentation och instruktioner.

Vi erbjuder

Backer AB ingår i den svenska börsnoterade värmekoncernen NIBE Industrier och sysselsätter ca 325 personer inom utveckling, tillverkning och försäljning av intelligenta lösningar för elvärme och energireglering.

Vi bedriver verksamhet på två orter i Sverige, Sösdala i Skåne och Kolbäck i Västmanland. Backer AB i Sösdala är beläget 5 minuters promenad från Pågatågsstationen. Enheten i Sösdala utgör tillika huvudkontor för affärsområdet NIBE Element, vars verksamhet omfattar ca 70 enheter förlagda i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Centralamerika.
Våra lösningar levereras till kunder inom flera olika branscher och fungerar som en viktig del, antingen i våra kunders färdiga produkter, eller i våra kunders tillverkande processer.
Kraven på våra lösningar är högt ställda, och flera av våra kunder är att anse som ledande inom sina respektive segment. Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och därigenom bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle och minskat koldioxidavtryck. Vi ser vårt miljöansvar i hela förädlingskedjan och strävar efter att minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln, för såväl dagens som kommande generationer.

Mer information

Göran Persson
+46725002028
goran.persson@sigma.se

Tjänst

Chef Produktionsuppföljning & Beredning

Kompetensområde

Produktionsutveckling inkl. Logistik

Plats

Hässleholm

Svar senast

2023-03-27

Ansök nu